Żółkiewka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy w Żółkiewce

ul. Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żółkiewka

H.Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Żółkiewka

ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
22-335 Żółkiewka
Polska