Zabór

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Zabór

ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Zabór

Lipowa 15
66-003 Zabór
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Zabór

ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
Polska