Wyry

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Wyry

ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wyry

Dąbrowszczaków 107
43-175 Wyry
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Wyry

ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 Wyry
Polska