Wieliczki

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy w Wieliczkach

ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliczki

Lipowa 16
19-404 Wieliczki
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Wieliczki

ul. Lipowa 53
19-404 Wieliczki
Polska