Walim

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Walim

ul. Boczna 9
58-320 Walim
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Walim

Długa 8
58-320 Walim
Polska