Ułęż

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu

Ułęż 168
08-504 Ułęż
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Ułęż

Ułęż 168
08-504 Ułęż
Polska

Urząd Gminy Ułęż

ul. Ułęż 168
08-504 Ułęż
Polska