Szypliszki

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szypliszki

Suwalska 21
16-411 Szypliszki
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Szypliszki

ul. Suwalska 21
16-411 Szypliszki
Polska

Urząd Gminy Szypliszki

ul. Suwalska 21
16-411 Szypliszki
Polska