Szudziałowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Szudziałowo

Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Szudziałowo

ul. Bankowa 1
16-113 Szudziałowo
Polska