Świerczów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Świerczów

ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świerczów

Brzeska 15
46-112 Świerczów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Świerczów

ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Polska