Śliwice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Śliwice

Ul. Ks. dra St. Sychowskiego 30
89-530 Śliwice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Śliwice

Ks.Dr.St. Sychowskiego 28
89-530 Śliwice
Polska