Siemkowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Siemkowice

Pl. 30-lecia PRL 1
98-354 Siemkowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Siemkowice

Plac Xxx-Lecia Prl 1
98-354 Siemkowice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Siemkowice

Plac XXX-lecia PRL 1
98-354 Siemkowice
Polska