Rutka-Tartak

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak

3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak
Polska