Przeciszów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Przeciszów

ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przeciszów

Długa 6
32-641 Przeciszów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Przeciszów

ul. Podlesie 1
32-641 Przeciszów
Polska