Powidz

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Powidz

Park Powst. Wlkp 25
62-430 Powidz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Powidz

ul.29 Grudnia 24
62-430 Powidz
Polska

Urząd Gminy Powidz

ul. 29 Grudnia 24
62-430 Powidz
Polska