Porąbka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Porąbka

ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Porąbka

Rynek 4
43-353 Porąbka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Porąbka

ul. Rynek 22
43-353 Porąbka
Polska