Podedwórze

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Podedwórze

Podedwórze 44
21-222 Podedwórze
Polska

Urząd Gminy Podedwórze

ul. Podedwórze 44
21-222 Podedwórze
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Podedwórze

Podedwórze 44
21-222 Podedwórze
Polska