Płośnica

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Płośnica

Lipowa 5
13-206 Płośnica
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Płośnica

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Polska

Urząd Gminy Płośnica

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Polska