Pleśna

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Pleśna

ul. Pleśna 240
33-171 Pleśna
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pleśna

Pleśna 240
33-171 Pleśna
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Pleśna

Pleśna 240
33-171 Pleśna
Polska