Platerówka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Platerówka

ul. Platerówka 20
59-816 Platerówka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Platerówka

Platerówka 20
59-816 Platerówka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Platerówka

Platerówka 20
59-816 Platerówka
Polska