Platerów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Platerów

ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Platerów

3 Maja 5
08-210 Platerów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Platerów

ul. 3 Maja 5
08-210 Platerów
Polska