Piątnica z/s w Piątnicy Poduchownej

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Piątnica z/s w Piątnicy Poduchownej

ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica z/s w Piątnicy Poduchownej
Polska