Papowo Biskup.

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Papowo Biskup.

Papowo Biskupie 128
86-221 Papowo Biskup.
Polska