Pałecznica

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Pałecznica

ul. Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pałecznica

Św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Pałecznica

ul. św. Jakuba 11
32-109 Pałecznica
Polska