Pakosławice

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pakosławice

Pakosławice 1
48-314 Pakosławice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Pakosławice

Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
Polska

Urząd Gminy Pakosławice

Reńska Wieś 1
48-314 Pakosławice
Polska