Ostaszewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Ostaszewo

ul. Kościuszkj 51
82-112 Ostaszewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ostaszewo

Kościuszki 11
82-112 Ostaszewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Ostaszewo

ul. Kościuszki 51
82-112 Ostaszewo
Polska