Nurzec-Stacja

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nurzec-Stacja

Żerczycka 32
17-330 Nurzec-Stacja
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Nurzec-Stacja

ul. Żerczycka 33
17-331 Nurzec-Stacja
Polska