Nowe nad Wisłą

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Nowe nad Wisłą

Plac św. Rocha 5
86-170 Nowe nad Wisłą
Polska