Nowa Wieś Wielka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Wieś Wielka

Ogrodowa 2A
86-060 Nowa Wieś Wielka
Polska