Nowa Słupia

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Nowa Słupia

ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Słupia

Świętokrzyska 18
26-006 Nowa Słupia
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Nowa Słupia

ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
Polska