Nowa Karczma

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Nowa Karczma

ul. Kościerska 9
83-404 Nowa Karczma
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Nowa Karczma

Kościerska 9A
83-404 Nowa Karczma
Polska