Nielisz

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Nielisz

ul. Nielisz
22-413 Nielisz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Nielisz

Nielisz 279
22-413 Nielisz
Polska