Morzeszczyn

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Morzeszczyn

22 Lipca 4
83-132 Morzeszczyn
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4
82-132 Morzeszczyn
Polska