Milejów

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Milejów

ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Milejów

Partyzancka 13
21-020 Milejów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Milejów

ul. Partyzancka 13 A
21-020 Milejów
Polska