Milejewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Milejewo

ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Milejewo

Elbląska 47
82-316 Milejewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Milejewo

ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo
Polska