Milejczyce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Milejczyce

ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Milejczyce

Szkolna 5
17-332 Milejczyce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Milejczyce

ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
Polska