Miejsce Piastowe

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsce Piastowe

Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
Polska