Michałowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Michałowice

Pl. Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Michałowice

Pl. Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Michałowice

pl. Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
Polska