Miastkowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Miastkowo

ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Miastkowo

Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Miastkowo

ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo
Polska