Manowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Manowo

UG w Manowie
ul. Szkolna 2
76-015 Manowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Manowo

GOPS w Manowie
ul. Kolejowa 11
76-015 Manowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Manowo

USC w Manowie
ul. Szkolna 2
76-015 Manowo
Polska