Małdyty

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Małdyty

ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach

Kopernika 13 B
14-330 Małdyty
Polska