Lubsza

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lubsza

ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Lubsza

Szkolna 1a
49-313 Lubsza
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lubsza

ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
Polska