Lubowidz

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lubowidz

ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubowidz

Zielona 10
09-304 Lubowidz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lubowidz

ul. Zielona 10
09-304 Lubowidz
Polska