Łomazy

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łomazy

Pl. Jagielloński 27
21-532 Łomazy
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łomazy

Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łomazy

ul.Plac Jagieloński 27
21-532 Łomazy
Polska