Lisewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lisewo

ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lisewo

Toruńska 15
86-230 Lisewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lisewo

ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Polska