Lipnica Murowana

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lipnica Murowana

ul. Lipnica Murowana 44
32-724 Lipnica Murowana
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipnica Murowana

Lipnica Murowana 25
32-724 Lipnica Murowana
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lipnica Murowana

Lipnica Murowana 44
32-724 Lipnica Murowana
Polska