Łagiewniki

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łagiewniki

Sportowa 9
58-210 Łagiewniki
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łagiewniki

ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki
Polska