Łabowa

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łabowa

ul. Łabowa 38
33-336 Łabowa
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Łabowa

Łabowa 38
33-336 Łabowa
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łabowa

Łabowa 38
33-336 Łabowa
Polska