Kurzętnik

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku

Dworcowa 8
13-306 Kurzętnik
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Polska