Krzyżanowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Krzyżanowice

ul. Główna 5
47-450 Krzyżanowice
Polska