Krzeszyce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Krzeszyce

ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzeszyce

Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Krzeszyce

ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce
Polska